Към устойчивост на дребно - ToRRe

Добре обучените, ангажирани и мотивирани търговци ще осигурят по-добро изживяване на клиентите.

Научете защо

Добре дошли в ToRRe

Бързите технологии повлияха драстично на света на дребно. От трансформирането на начините, по които потребителите се свързват с марките, до осигуряването на безпроблемно пазаруване, промените в сектора изглеждат неудържими. Причините за тази бърза революция са нарастващите изисквания на потребителите заедно с приемането на интелигентни технологии за търговия на дребно. Търговците на дребно, които бързо приемат тези технологии, ще останат начело на кривата

ToRRe се стреми да предложи програма за електронно обучение в областта на неформалното непрекъснато образование за сектора на търговията на дребно, за да подпомогне развитието на високоефективна дигитална образователна екосистема, като използва възможностите за:

  • повишаване на уменията и преквалификация на хората, зависими от сектора на търговията на дребно, чрез запълване на празнината в цифровите умения
  • адаптиране на индивидуалното предлагане на търговците на дребно към постоянно променящата се среда
  • да отговори на предизвикателствата, заплахите и възможностите, свързани със сектора на търговията на дребно като цифрово зависима икономика, като намали несъответствието между наличните умения и тези, необходими за неговата цифрова трансформация.

Партньори по проекта ToRRe

Партньорите зад ToRRe, чрез своята мрежа, са придобили опит в оценката на тези трудности и са придобили познания за предприемаческо ноу-хау.

Като партньори искаме да допринесем за професионалното развитие на тези, които продават своите услуги и стоки, като гарантираме, че има осъзнаване на предстоящите предизвикателства, за да изградят здрави основи на своето предприятие.

The Chamber of Commerce & Industry Vratsa

Търговско-промишлена палата Враца (България)е неправителствена организация, създадена през 1991 г. Тя работи в тясно сътрудничество с национални, регионални и местни власти, неправителствени организации, малки и средни предприятия, академични и изследователски организации и задгранични структури за подкрепа на бизнеса. Нашите цели са да създадем най-благоприятните икономически условия за българския бизнес сектор.

Eolas

EOLAS S.L. (Испания) е основана от екип с повече от 20 години опит в генерирането на идеи, бизнес развитието и иновациите, схемите за финансиране, подготовката на предложения и управлението на проекти.

ULSIT

УНИБИТ (България) е бутиков университет, фокусиран върху четири области на знанието: информационни технологии, културно наследство, библиотекознание и история. УНИБИТ има амбицията да създаде устойчив триъгълник: академия, научни изследвания и бизнес и да работи по проекти с национални, регионални и европейски субекти за трансфер на иновации и знания.

BDF Friesland

Business Development Friesland (Холандия) помага на хората и организациите да растат и подкрепя бизнеса, училищата, университетите и правителствата в техните усилия. BDF е фондация, предназначена да обслужва и подпомага нуждите на регионалната икономика и заетостта.

EuroDimensions

Eurodimensions (Малта) е консултантска компания, базирана в Малта, която се стреми да отговори на необходимостта от насърчаване на предприемачеството чрез образование, конкурентоспособност, бизнес развитие, обучение и създаване на партньорства.

Malta Business Bureau

Malta Business Bureau (Малта) е консултантска организация за бизнеса в ЕС, която представлява бизнес членовете на Малтийската търговска, предприемаческа и промишлена камара и Асоциацията на хотелите и ресторантите на Малта както в Брюксел, така и в Малта.