Why ToRRE

Защо ToRRe?

Високото ниво нови фирми и на такива, които затварят в сферата на търговия на дребно отразява динамиката и конкурентния характер на търговията на дребно, с натиск за постоянно адаптиране към постоянно променящите се социални, икономически и политически условия.

Прехвърлянето на реални, физически стоки към потребителя е най-голямата разлика, пред която е изправена търговията на дребно, фактор, който беше тестван и подчертан след КОВИД. Развитието на уменията в сектора на търговията на дребно е важна част от изграждането на устойчивост на икономически и социални сътресения, повлияни от КОВИД, при което нарастващите стоки за онлайн пазаруването беше набързо акцентирано, поставяйки неподготвените търговци на дребно на колене. И все пак дори преди КОВИД възходът на електронната търговия, фалитите на дребно и затварянето на магазини водеха до загуба на работни места. За малък търговски субект в търговията на дребно е трудно да се конкурира с предизвикателствата поотделно, а когато го направи, въздействието е ограничено до конкретния тип потребители, към които се обръщат, с по-малка възможност за отваряне на техните предложения към други типове потребители. (The Economist, 21 март 2021 г.)

Търговците на дребно трябва да осигурят на клиентите гъвкавост и удобство, да се отдалечат от остарелите мерки за успех и да придобият умения в методологиите за бързо тестване и обучение. За да направят това, те се нуждаят от умения, за да се състезават в тази среда. Повече задачи, от позвъняването до касата, ще бъдат автоматизирани, оставяйки служителите да предлагат по-ценни услуги, насочени към спечелване на постоянни клиенти..

Определените целеви групи и преки бенефициенти са:

  1. Хора, които в момента са съкратени и са работили в сектора на търговията на дребно
  2. Центрове за ПОО и други заинтересовани страни, които биха желали да приложат обучение, свързано с готовността за цифровизация в сектора на търговията на дребно
  3. Предприятия от сектора на търговията на дребно и техния персонал
  4. Мениджъри в сектора на търговията на дребно
  5. Ученици
  6. Самостоятелно заети лица, които работят в сектора на търговията на дребно.

Косвено TORRE допринася за:

  1. Общо повишаване на квалификацията на работниците, и
  2. Съпоставяне на уменията на пазара на труда./li>