Why ToRRE

Waarom ToRRe?

Het hoge aantal starters en faillisementen van de organisaties in retail weerspiegelt de dynamiek en het competitieve karakter van de retail, en moet zich voortdurend aanpassen aan steeds veranderende sociale, economische en politieke omstandigheden.

De manier van overbrengen van echte, fysieke goederen aan de consument is het grootste verschil waarmee de retail wordt geconfronteerd, een factor die enorm is getest en geaccentueerd tijdens en na de coronacrisis. De ontwikkeling van vaardigheden in de retail is een belangrijk onderdeel van het opbouwen van veerkracht tegen economische en sociale schokken die worden beïnvloed door COVID, waarbij een stijgende lijn in online winkelen zichtbaar werd. Maar al voor COVID leidde de opkomst van e-commerce, faillissementen in retail en winkelsluitingen tot banenverlies. Het is moeilijk voor de kleine retail ondernemer om te concurreren met anderen, en wanneer ze dat doen, is de impact beperkt tot de specifieke doelgroep. Daarbij is er minder mogelijkheid om het aanbod aan te bieden voor andere doelgroepen. (The Economist, 21 maart 2021)

Retailers moeten klanten flexibiliteit en gemak bieden, afstand nemen van verouderde technieken en bedreven worden in snelle test- en leermethoden. Daarbij hebben ze vaardigheden nodig om in deze omgeving te kunnen concurreren. Meer taken zullen worden geautomatiseerd, waardoor werknemers waardevollere diensten kunnen aanbieden gericht op service aan klanten.

De doelgroep:

  1. Mensen die momenteel ontslagen zijn en in de retail hebben gewerkt
  2. Centra voor beroepsonderwijs en -opleiding en andere belanghebbenden die opleidingen met betrekking tot digitaliseringsgereedheid in de retail willen implementeren
  3. Ondernemingen in de retail en hun personeelsleden
  4. Managers in de retail
  5. Studenten
  6. Zelfstandigen die werkzaam zijn in de retailsector.

Indirect draagt TORRE bij aan:

  1. Algemene bijscholing van werknemers, en
  2. Afstemming van vaardigheden op de arbeidsmarkt.